Pazar, 27 Eylül 2020
.
.
chevron_left chevron_right
Gündem Çanakkale

Dünyanın En Mutsuz Bölgesi Ortadoğu

Barem-GIA yılsonu araştırmasına göre, dünya nüfusunun yüzde 37’si 2020 yılının 2019’a göre daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde.

Dünyanın En Mutsuz Bölgesi Ortadoğu

Yeni yılın daha kötü bir yıl olacağını düşünenlerin oranı %25 olurken, dünyanın aynı kalacağını ifade edenlerin oranı ise %31 olarak görülüyor. Rapora göre, dünyada son yıllardaki belirgin düşüşe rağmen, olumlu düşünenlerle olumsuz düşünenlerin oranları arasındaki fark olan Net Umut Endeksi (NUE) hala pozitif.

Araştırma sonuçlarına göre, dünyadaki en iyimser insanların Hindistan ve Batı Asya’da yaşadığı görülürken, en karamsar bölgenin ise Ortadoğu olduğu ifade ediliyor.

Avrupa ülkelerinde de dünya genelindeki pozitif eğilim sürüyor fakat bu durum Avrupa Birliği ülkeleri içinde veya dışında olarak değişiklik gösteriyor. AB dışındaki Avrupalılar çok umutluyken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu umut düşüyor. Ayrıca rapor, Ruslara göre Amerikalıların 2020’den beklentilerinin çok daha olumlu olduğunu gösteriyor.

Ülke bazında bakıldığında ise yeni yıldan en umutlu olan ülkelerin dünya geneline yayıldığı görülüyor: Peru, Arnavutluk, Nijerya, Kazakistan, Ermenistan ve Kosova. En karamsar ülkeler Lübnan, Hong Kong, Ürün ve İtalya.

Araştırmada elde edilen verilere göre, dünyada gençlerde (18-34 yaş grubu) umut yüksek, yaş arttıkça (55 ve üzeri yaş) umut azalıyor. Dünyada üniversite ve üzeri eğitim almış insanlar oldukça iyimserken, ilkokul mezunu olan kişilerin iyimser olmadığı görülüyor.

Türkiye’de ise bu durum tam tersi yönde gerçekleşiyor ve eğitim arttıkça umut azalıyor. Dünyada ve Türkiye’de en umutlu kesimin öğrenciler olduğu gözlemlenirken, en umutsuz kesimi emekliler oluşturuyor.

Ayrıca Türkiye’de ev kadınları ve işsizler dünyadaki benzerlerine göre çok daha umutsuz. Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta ise dünyada kadınların erkeklere göre 2020 yılından daha umutlu oldukları. Türkiye’de ise kadınlar ve erkekler arasında umut açısından fark yok.

Barem ve GIA işbirliği ile gerçekleştirilen araştırmanın mutluluk sonuçları da önemli bilgiler içeriyor. Geçmiş sekiz yılda mutluyum diyenler ile mutsuz olduğunu söyleyenler arasındaki Net Mutluluk Endeksi (NME) ortalaması dünyada +51 olurken, Türkiye’de +32. 2019 yılı sonuçlarına göre ise mutluluk endeksi ortalaması dünyada +48, Türkiye’de +38 olarak gözlemleniyor.

Araştırmada ortaya çıkan verilere göre, dünyanın en mutlu bölgesinin Latin Amerika olduğu, en mutsuz bölgesinin ise Ortadoğu olduğu ifade ediliyor.

Net Mutluluk Endeksi +78 ve üzeri olan en mutlu ülkeler arasında; Kolombiya, Endonezya, Ekvator, Kazakistan, Nijerya ve Filipinler yer alırken, en mutsuz ülkeler arasında ise Ürdün, Lübnan, Suriye ve Irak geliyor. Mutluluk açısından Avrupa ülkeleri toplamda Dünya skoru ile aynı sonucu verirken Avrupa Birliğinin içinde veya dışında olmak hiç fark etmiyor.

ABD-Rusya karşılaştırması ise Amerika£lıların Ruslara göre çok daha mutlu olduğunu gösteriyor. Araştırmanın sonuçları, dünyada gençlerin en mutlu grup olduğunu, yaş arttıkça mutluluğun azaldığını, ancak Türkiye’deki gençlerin (18-34 yaş) en mutsuz grup olduğunu gösteriyor.

Türkiye, Fransa ve İngiltere’de yaşayan insanların aynı mutluluk oranına sahip olduğunu ortaya çıkaran araştırma, dünyada mutluluğun eğitimle arttığını, Türkiye’de ise en mutlu kesimin orta eğitimli kişiler olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye’de öğrenciler, ev kadınları ve işsizler dünyadaki benzerlerine göre çok daha mutsuzken, dünyada en mutlu grupları öğrenciler ve çalışanlar oluşturuyor. Dünyada kadınların erkekler ile aynı derecede mutlu olduğu gözlemlenirken, Türkiye’de erkeklerin kadınlardan çok daha mutlu olduğu gerçeği dikkat çekiyor.

Global Umut Endeksi’nin öncelikle her ülke için sokaktaki vatandaşın gözünden var olan politik ve ekonomik durum ile gelişimin yönünü yansıttığını söyleyen GIA Başkanı Kantcho Stoychev, “Mutluluk endeksi ise var olan ulusal karakterle yakın ilişkide olan kişisel algıyı açığa çıkarıyor.

Görünen o ki çeşitli ülkelerdeki insanlar, kendi kişisel yaşamlarında, ülkelerinin vatandaşı olarak yaşamlarına kıyasla yaklaşık dört kat daha mutlular. Kazaklar, Ermeniler, Hintliler, Vietnamlılar hem mutlu hem umutlu iken Bosna, Polonya, Kore ve İspanya vatandaşları kişisel yaşamlarında çok mutlular ancak umutsuzluk seviyeleri çok yüksek.

Ortadoğu’da Lübnan ve Ürdün’de hem mutsuzluk hem de umutsuzluk hakimken Irak ve Suriyeliler genel durumun aksine kişisel hayatlarında mutsuz, ancak umutlu insanlar olarak görünüyorlar. Genel olarak mutluluk veya umut ülkenin zenginliğiyle bağlantılı değil. Var olan politik durum ve ilerleme yönü önemli etmenler” dedi.

Türkiye’nin Umut ve Mutluluk açısından her yıl global ortalamanın altında kaldığını ifade eden Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız, şu bilgileri aktardı: “Geçen yılla karşılaştırıldığında Türkiye’de insanlar daha mutsuz, ama daha umutlu.

Yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor ve evde sorun yaşayan insanlar geçen yıl oldukları kadar mutlu değil. Diğer taraftan politik iklimdeki küçük de olsa değişiklikler insanlara umut veriyor. Bu araştırma; Türkiye’de gençler, kadınlar ve işsizlere özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyor.”

Bölge: Etiketler:
adscode
VİDEO GALERİ
Emoji ile tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE